svg
Close

By Tamara Rašić 06/09/2023 In Blog, Intervjui

Intervju: Anita Gornjaković – direktor marketinga – LOLiPOP online platforma

Anita Gornjaković je direktor marketinga online platforme LOLiPOP koja predstavlja online psihoterapijsko savetovalište kao i online školu stranih jezika.

U ovom intervjuu, Anita nam je detaljno objasnila svoju ulogu direktora marketinga online platforme LOLiPOP.

1. Kako integrišete digitalne kanale i tradicionalne marketinške metode kako biste privukli i angažovali studente jezika i klijente za online psihoterapiju?

LOLiPOP je online platforma i samim tim je od početka okrenuta digitalnim kanalima marketinga kao što su SEO, Google ads, email marketing i društvene mreže. 

POP je proizvod koji prolazi tranziciju od Online psihoterapije do novog, inovatvnog proizvoda – Empatijsko slušanje i druženje na engleskom (ili maternjem jeziku korisnika).

S obzirom da je POP inovativan proizvod koji je usmeren na ciljne grupe: osobe iznad 40 i seniori, biće uključene i tradicionalne marketinške metode.

2. Koji su ključni faktori koji doprinose uspehu kampanja privlačenja novih studenata i klijenata?

Kvalitetne Landing stranice koje su prilagođene svim ciljnim grupama, kao i budžet koji se ulaže u plasiranju istih. Visoko kvalifikovani mentori sa višegodišnjim iskustvom i širokim spektrom oblasti koje pokrivaju su takođe ono što nas izdvaja i privlači i zadržava veliki broj korisnika.

3. Kako razvijate personalizovane marketinške strategije za ciljne grupe koje su zainteresovane za učenje jezika i online psihoterapiju?

Na osnovu povratnih informacija od naših korisnika. Vodimo računa i osluškujemo potrebe i u odnosu na to razvijamo pojedinačne marketinške kampanje. Ta Lean metodologija će naročito biti zastupljena u narednom periodu razvoja POPa kao inovatvnog proizvoda. Na POPu će korisnici moći da pronađu posebno selektovane i obučene sagovornike sa kojima će moći kontinuirano kroz razgovor na engleskom da imaju i prostor za razgovor o sebi.

4. Koje su prednosti Vaše škole u odnosu na druge ponuđače?

Glavna prednost LOLa je na prvom mestu fleksibilnost – korisnici sami mogu da upravljaju svojim iskustvom od izbora mentora do izbora termina od 7h do 24h, pa sve do dinamike – ko želi može da radi i dva puta dnevno. Na drugom mestu su tu naši Superstar mentori koji imaju dugi niz godina iskustva, ali ne samo u oblasti jezika već i u drugim poslovnim oblastima, pa učenici mogu da pronađu pravo mentorstvo – u oblasti preduzetništva, finansija, osiguranja, pozorišta ili medicine…

5. Na koji način koristite društvene medije i online prisustvo da izgradite zajednicu oko Vaše škole i terapijske usluge?

LOLiPOP je online platforma koja nudi potpunu fleksibilnost i dovodi stručne i zanimljive mentore na klik od korisnika. Do sada smo okupili mnogo ljudi kroz Facebook grupu, Radionice i Pričaonice koje smo organizovali i sve je online jer smo svesni da većina ima ubrzan životni tempo i mnogo obaveza.

Što se tiče terapijskih usluga, to je potpuno druga vrsta usluge i sigurnost i anonimnost korisnika je na prvom mestu, ali se trudimo da zajednicu koju imamo online edukujemo kroz Landing stranice, Live uključenja, edukativan sadržaj…

6. Kako se nosite sa izazovima u vezi sa poverenjem i privatnošću prilikom pružanja online psihoterapijskih usluga?

POP ima stroge procedure privatnosti i zaštite podataka ugrađene u samu platformu kao i posebne ugovore koji se potpisuju sa našim budućim sagovornicima.

7. Koje inovativne tehnike koristite kako biste izdvojili Vašu školu za jezike i terapijsku platformu od drugih na tržištu?

Platforma je kreirana tako da se mi kao pružaoci usluga uklapamo u raspored i potrebe korisnika jer su oni ti koji biraju sa kim će raditi, u koje vreme, koliko puta u toku jednog dana ili koliko puta nedeljno, program se prilagođava pojedincu. Čas se može zakazati kao i otkazati istog dana do pola sata pre njegovog početka.

Naša platforma za učenje stranih jezika je sada i mesto za personalni online napredak, gde se može naći partner za razgovor i neko ko će pomno salušati i razumeti, a uz to će korisniku pomoći da savlada engleski! Naša jedinstvena kombinacija jezičke edukacije i društva za razgovor kreira digitalni prostor za jedan-na-jedan razgovore koje podstiču rast, podršku i razumevanje.

8. Možete li nam objasniti kako sarađujete sa edukatorima jezika i psihoterapeutima kako biste obezbedili kvalitetne sadržaje i usluge?

Svi naši mentori i sagovornici prolaze kroz strog proces selekcije. Za LOL su neophodne godine iskustva u online radu, stručnost i prvenstveno posvećenost radu. Nakon toga na LOLu se prolazi obuka u nekoliko segmenata – rad sa ljudima, online predavanje i korišćenje materijala. LOL mentori imaju i redovne zajedničke sastanke svakog meseca gde se razmenjuju iskustva, a obezbeđeno je i kontinuirano prikupljanje feedback-a od korisnika putem recenzija.

Za POP je kreiran poseban proces selekcije koji izdvaja pojedince sa visokim stepenom empatije i otvorenosti ka ljudima. Za POP nakon procesa selekcije sagovornici prolaze obuku- delom psiholoških znanja, delom nekih NLP tehnika. Nakon opsežne obuke svi slušaoci prolaze 3 meseca probnog perioda dok ne steknu adekvatna znanja i iskustvo.

9. Koji su Vaši dugoročni ciljevi i kako se nadate da će Vaša uloga direktora marketinga doprineti tim ciljevima?

Dugoročni cilevi LOLa, a naročito POPa su uspešno funkcionisanje na globalnom tržištu. Kontinuirano usavršavanje u oblasti marketinga, ali i u okviru drugih oblasti, praćenje svetskih trendova, ali pre svega istraživanje tržišta i osluškivanje potreba korisnika je ono što verujem da ceo tim i mene vodi ka tom cilju.

Svi kojima se LOLiPOP priča svidela, mogu pogledati sajt: https://www.lol.school/

Leave a reply

Call Now Button