Kontakt

Neparno 10, agencija za računarsko programiranje
Čočetova 1
35000 Jagodina
Srbija 065/40-72-801

office@neparno10.com

tekući račun: 265-3710310000519-89
PIB: 108511226
Matični broj: 63503185