svg
Close

Case studies - iza kulisa uspeha

CASE STUDY: SOTHEBY'S REALTY MONTENEGRO

Gotovo duplirana vidljivost za 1 godinu

sothebys

SOTHEBY'S REALTY MONTENEGRO

OBLAST:

nekretnine

KPI:

Brend visibility on Google search and higher rankings for relevant terms

UVOD:

Sotheby’s International Realty Montenegro, agencija specijalizovana za luksuzne nekretnine na crnogorskom primorju, stupila je u saradnju sa našom agencijom pre godinu dana sa ciljem povećanja vidljivosti na Google pretrazi i postizanja vrhunskih pozicija za ključne termine. Ovo je studija slučaja o našem zajedničkom putu ka postizanju impresivnih rezultata.

IZAZOV:

Pre početka saradnje, agencija je beležila 809 mesečnih poseta sa Google, i već je bila na prvoj strani za 1200 različitih izraza. Međutim, želeli su značajan rast i dominaciju u domenu luksuznih nekretnina na crnogorskom primorju.

STRATEGIJA:

Naša strategija nije samo uključivala tradicionalne SEO pristupe, već je bila posebno fokusirana na zadovoljavanje EEAT standarda:

Istraživanje ključnih reči: Identifikacija termina relevantnih za luksuzne nekretnine u Crnoj Gori s posebnim naglaskom na ekspertizu, autoritet i poverenje.
Optimizacija sajta: Tehničke optimizacije usmerene na povećanje ekspertize i poverenja, uključujući poboljšanje korisničkog iskustva.
Izgradnja linkova: Fokus na kvalitetnim povratnim vezama s ciljem jačanja autoriteta na webu.

REZULTATI:

Rezultati su bili izvanredni, ne samo u kvantitativnom već i u kvalitativnom smislu:

Povećanje poseta: Sa 809 na 1560 mesečnih poseta sa Google.
Pozicija na prvoj strani: Sa 1200 na 10.000 različitih izraza.
Top 3 pozicije: Sa 140 na impresivnih 380 izraza.

CASE STUDY: AKADEMIJA OXFORD

Prevođenje reči u uspeh: Studija slučaja o rastu online vidljivosti u industriji jezika

AKADEMIJA OXFORD

OBLAST:

prevodi, kursevi

KPI:

Poboljšavanje pozicija na Google pretrazi za relevantne termine

UVOD: Pre devet godina, Akademija Oxford imala je kancelarije u samo tri grada, a danas se ponosno širi na 46 lokacija, uključujući pet u samom Beogradu. Ova studija slučaja baca svetlo na našu dugogodišnju saradnju, fokusiranu na SEO optimizaciju, koja je rezultirala impresivnim rastom posete sa Google, kao i izuzetnim pozicijama na prvoj strani za ključne termine.
IZAZOV: Početak saradnje obeležen je ciljem širenja online prisustva Akademije Oxford. Sa samo tri lokacije, postavljen je ambiciozan cilj rasta, kako u broju poseta sa Google, tako i u rangiranju za ključne izraze.

STRATEGIJA:

Naša strategija SEO optimizacije bila je temeljna i prilagodljiva, usmerena na postizanje konkretnih ciljeva:

Lokalna optimizacija: Ciljano fokusiranje na lokalne pretrage kako bismo podržali širenje Akademije Oxford na nove lokacije.
Proširenje ključnih reči: Praćenje rasta broja usluga i lokacija, kontinuirano optimizujući za sve relevantne ključne reči.
Kvalitetan sadržaj: Redovno ažuriranje sajta sa informativnim i korisnim sadržajem, podržavajući ekspanziju usluga.

REZULTATI:

Devet godina kasnije, rezultati govore sami za sebe:

Povećanje poseta: Deset puta veći broj poseta sa Google.
Top 3 pozicije: Za sve glavne termine vezane za usluge i lokacije.
Prve pozicije: Za više od polovine ključnih termina.

CASE STUDY: NOVOTEK RADNA SNAGA

Digitalna Transformacija Zapošljavanja: CMS Rešenje za Agenciju za Posredovanje u Zapošljavanju

NOVOTEK RADNA SNAGA

OBLAST:

agencija za zapošljavanje

KPI:

Poboljšavanje pozicija na Google pretrazi za relevantne termine

UVOD: Ova studija slučaja istražuje našu saradnju sa Agencijom za Posredovanje u Zapošljavanju, gde smo kroz izradu veb sajta i specijalno prilagođeni CMS promenili način na koji agencija privlači i upravlja kandidatima za posao. Fokus je bio na jednostavnoj navigaciji, optimizaciji za pretraživače i efikasnom upravljanju prijavama.
IZAZOV: Agencija za Posredovanje u Zapošljavanju imala je potrebu za modernim, korisnički orijentisanim veb sajtom i prilagođenim CMS-om koji će omogućiti jednostavnu i efikasnu prijavu na poslove, posebno za rad u inostranstvu.

WEBSITE:

 • Ubrzan Pregled Prijave: Strategijski postavljeni pozivi za prijavu na vrhu stranice i u glavnom meniju radi bržeg pristupa.
 • SEO Optimizacija: Osnovna optimizacija za pretraživače za bolju vidljivost na Google-u.
 • Intuitivan Formular: Formular za prijavu prilagođen potrebama kandidata sa kategorizacijom zanimanja.

CMS – Admin Panel:

 • Pregled i Sortiranje: Razvijen CMS za pregled i upravljanje prijavama sa mogućnostima sortiranja i filtriranja.
 • Intuitivno Kategorizovanje: Kategorizacija zanimanja na bočnoj traci za brz pristup i pretragu.
 • Detaljan Pregled Kandidata: Klikom na kandidata, omogućen je detaljan prikaz svih podataka sa opcijom snimanja u PDF formatu.

CMS – za oglase:

 • Jednostavno Dodavanje Oglasa: Lagano unošenje aktuelnih oglasa sa padajućim menijem za izbor zanimanja.
 • Automatsko Popunjavanje Formulara: Kada se kandidat prijavi putem oglasa, automatski se čekira zanimanje iz oglasa.

REZULTATI:

 • Efikasno Upravljanje Prijavama: Custom CMS omogućava brzo i precizno sortiranje i pregled prijava.
 • Povećanje Poseta sa Google: Značajan rast vidljivosti na Google-u. Prvi u organskoj pretrazi za sve glavne termine. Na prvoj strani za sve relevantne termine.
 • Unapređena Korisnička Navigacija: Kandidati brzo pristupaju formularu za prijavu.
Call Now Button