Održavanje Facebook stranice za firme cena

Savremeno poslovanje postalo je gotovo nezamislivo bez prisustva na društvenim mrežama, a Facebook je najpopularnija mreža, i lokalno i globalno. Održavanje Facebook stranice vaše kompanije, ustanove, organizacije, vašeg preduzetničkog biznisa zahteva, međutim, više znanja nego što ga prosečan korisnik Facebooka-a ima. Da bi rezultati bili pozitivni, vidljivi i značajni, predlažemo da uložite vreme i naučite pravila, ili da posao prepustite nama.

Cenovnik održavanja i vođenja vaše Facebook stranice zavisi od tempa objavljivanja postova i od toga da li mi odgovaramo na pitanja i komentare posetilaca ili to radi vaš tim. Ali može se reći da se cena na mesečnom nivou kreće od 100 do 200 evra, što je manje od jedne prosečne plate.

Agencija Neparno 10 ne bavi se isključivo društvenim mrežama, i u tome je njena prednost. Veliko znanje i iskustvo u oblasti SEO optimizacije, koje posedujemo, koristimo da klijentima predložimo integralan pristup – onlajn marketing na sajtu i društvenim mrežama treba da ima isti cilj, smisao i poruke, pa ćete kod nas uvek dobiti savet više, ideju više, uslugu više.

Ali, vratimo se Facebook-u. Mreža je veoma moćna za korisnike koji je pravilno upotrebljavaju u poslovne svrhe. Navodimo vam samo neke specifičnosti, kako biste mogli da ocenite njenu širinu.
Sigurno vam je poznat pojam stranice (Page), kao prezentacije koja se najčešće koristi za promociju biznisa. Za razliku od ličnog naloga, stranica je formirana tako da predstavlja kanal komunikacije sa vašim ciljnim tržištem – kupcima i potencijalnim kupcima ili korisnicima, ali i dobavljačima, poslovnim prijateljima i partnerima po različitim osnovama.

Objaviti informaciju na Facebook biznis strani jeste jednostavno, ali rezultati mogu da izostanu.

Evo i zašto.

odrzavanje facebook stranice

Facebook algoritam

Facebook poseduje svoj algoritam, koji se manje ili više redovno menja. Njegovo kontinuirano praćenje i poznavanje, kao i prilagođavanje pojedinih aktivnosti na Facebook stranici, neophodno je ukoliko mrežu nameravate da koristite za marketing. Algoritam je, najjednostavnije rečeno, formula, koja određuje šta će se i koliko često pojavljivati u News Feed-u pratilaca brenda i korisnika mreže. Ukoliko znate šta trenutno algoritam vrednuje kao značajno i to uključite u svoje postove – vaša kompanija će biti prisutnija i vidljivija.

Algoritme, razumljivo, možete da shvatite kao komplikovaniju stranu efikasnog vođenja poslovne Facebook stranice, ali postoje i neke, na prvi pogled jednostavne odluke, koje mogu da povećaju ili umanje vaše šanse za uspeh.

Davanje naziva vašoj strani, na primer, nije proizvoljna stvar – ime mora biti ono pod kojim vas kupci prepoznaju. Ukoliko poslujete i u drugim zemljama, pod skraćenicom, u okviru grupe kompanija, ili slično, izbor je komplikovaniji. Naziv mora da bude dovoljno kratak i dovoljno jasan. Slično je i sa profilnom fotografijom, cover fotografijom, haštagovima… Sekcija About u kojoj predstavljate svoju firmu mora da bude ažurna, ali i da sadrži sasvim određene ključne reči, koje će joj na internetu obezbediti dovoljno visoku poziciju.

Koje je najbolje vreme objavljivanja postova i koliko ono zavisi od vašeg auditorijuma? Koji sadržaji postova obezbeđuju veću vidljivost i zašto? Da li je važno objavljivati redovno, koliko puta nedeljno, da li se tolerišu pauze? Koliko su značajne fotografije, a koliko video sadržaji u postovima? Da li treba pratiti druge Facebook stranice i koje, da li treba šerovati postove…
Sve su to pitanja koja traže odgovor.

Promovisanje Facebook stranice ima, takođe, svoja pravila, od čijeg poštovanja zavisi vidljivost i praćenost. Da li, kada i koliko treba koristiti plaćeni advertajzing?

Facebook strana ima veliki broj opcija koje vlasnici biznisa, ako sami vode svoje stranice, zanemaruju kao nebitne. One nisu slučajno tu. Baš svaku ponudu koju vam je Facebook dao treba iskoristiti, ali samo ako znate kako to najbolje da učinite.

Komunikacija sa pratiocima, odgovaranje na poruke i dostupnost za sve informacije su među najvažnijim funkcijama vaše Facebook biznis strane. Da li imate dovoljno vremena i zaposlenih na raspolaganju za to?

Ovo su bile samo neke od važnih stavki o kojima treba voditi računa, ukoliko želite da Facebook stranica pozitivno doprinese vašem poslovanju. Profesionalno vođenje Facebook biznis strane, koje nudimo, podrazumeva mnogo više. Započinjemo ga razradom strategije, zajedno sa vama, a zatim nastavljamo primenom najsavremenijih znanja i preporuka koje pratimo. Naša usluga podrazumeva stalno praćenje rezultata, pravljenje periodičnih preseka i usklađivanje sa vašim marketing i drugim ciljevima.

Ukoliko, dakle, nemate dovoljno znanja da sami održavate svoju Facebook biznis stranu, ili strane, pozovite nas i daćemo vam najbolju moguću ponudu u najkraćem roku. Vođenje naloga na društvenim mrežama je ozbiljan posao, a mi svoj posao volimo i znamo.