svg
Close

By admin 22/12/2023 In Blog, SEO optimizacija blog

Razlika između menadžera projekta i akaunt menadžera u SEO agenciji

U SEO agenciji, uloge Menadžera Projekta i Akaunt Menadžera su različite, svaka doprinoseći ukupnom uspehu projekata klijenata na različite načine. Hajde da istražimo ključne razlike između ove dve uloge:

Menadžer Projekta:

1. Fokus na Sprovođenju:

 • Osnovna odgovornost Menadžera Projekta je obezbeđivanje uspešne realizacije SEO strategije i zadataka definisanih u projektnom planu.

2. Interna Koordinacija:

 • Menadžeri Projekta se fokusiraju na internu koordinaciju tima, obezbeđujući dodelu zadataka, poštovanje rokova i napredak projekta prema utvrđenom planu.

3. Orijentisan na Zadatke:

 • Njihova uloga je usmerena na zadatke, fokusirajući se na specifične aktivnosti potrebne za postizanje ciljeva projekta. To uključuje koordinaciju napora među članovima tima, nadzor nad vremenom i upravljanje resursima.

4. Rešavanje Problema:

 • Menadžeri Projekta često učestvuju u rešavanju problema i otklanjanju izazova koji se mogu javiti tokom realizacije projekta.

5. Analiza Podataka za Optimizaciju:

 • Bave se analizom podataka kako bi procenili performanse projekta, donoseći odluke zasnovane na podacima radi optimizacije strategija i poboljšanja rezultata.

Akaunt Menadžer:

1. Direktna Komunikacija sa Klijentima:

 • Akaunt Menadžer je direktni kontakt između agencije i klijenta. Njegova je uloga usmerena na razumevanje ciljeva, potreba i očekivanja klijenta.

2. Izgradnja Odnosa sa Klijentom:

 • Fokus Akaunt Menadžera je izgradnja i održavanje snažnih odnosa sa klijentima. Razumeju poslovne ciljeve klijenta i rade na usklađivanju usluga agencije sa tim ciljevima.

3. Strateški Saveti:

 • Menadžeri Računa pružaju strateške savete klijentima, nudeći uvide i preporuke o tome kako usluge agencije mogu najbolje zadovoljiti ciljeve klijenta.

4. Komunikacija i Izveštavanje:

 • Oni vode komunikaciju sa klijentom, pružajući redovna ažuriranja, izveštaje o napretku i obraćajući se eventualnim zabrinutostima klijenta. Jasna komunikacija je ključna karakteristika njihove uloge.

5. Upravljanje Budžetom:

 • Akaunt Menadžeri često upravljaju finansijskim aspektima klijentskog odnosa, obrađuju budžete, izdavanje faktura i obezbeđivanje da se usluge pružaju unutar dogovorenih finansijskih parametara.

Saradnja:

 • Saradnja Menadžera Projekta i Akaunt Menadžera:
  • Dok Menadžeri Projekta usmeravaju internu realizaciju, Akaunt Menadžeri sarađuju s njima kako bi osigurali da očekivanja klijenta budu zadovoljena. Ova saradnja obezbeđuje besprekoran protok informacija između internih operacija agencije i potreba klijenta.
 • Holističko Upravljanje Projektom:
  • U mnogim slučajevima, obe uloge sarađuju kako bi pružile holističko upravljanje projektom. Dok Menadžer Projekta obezbeđuje uspešnu realizaciju zadataka, Akaunt Menadžer osigurava da klijent bude zadovoljan, informisan i vidi vrednost u uslugama agencije.

U zaključku, Menadžer Projekta i Akaunt Menadžer su dva različita igrača u uspehu SEO agencije. Njihova uloga dopunjuje jedna drugu, pri čemu Menadžer Projekta fokusira na internu izvršnost, dok Menadžer Računa stoji na čelu klijentskih odnosa, usklađivanja strategije i opšteg zadovoljstva klijenta.

Leave a reply

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Call Now Button