Kako obrisati Instagram profil

Kako obrisati Instagram profil

Ako se već pitate kako obrisati Instagram profil, najpre trebate da znate da se brisanjem trajno brišu i sve slike, video materijali, komentari, lajkovi i pratioci. Kada se profil obriše, ne može se ponovo reaktivirati, niti se ponovnim otvaranjem može koristiti isti username.

Moguće da je vaša firma koristila usluge profesionalnog vođenja Instagram profila, ili ste to radili sami, a sada iz bilo kog razloga želite postojeći nalog da obrišete.

Ako ste definitivno sigurni da želite da obrišete nalog, napre treba otići na stranicu za brisanje naloga. Ovo morate uraditi na računaru, ili na mobilnom ali preko browsera. Ne može se obrisati nalog preko aplikacije. Ukoliko niste logovani, Instagram će zatražiti da se logujete.

Pored pitanja „Why are you deleting your account?“ (zašto želite da obrišete nalog), izaberite opciju od ponuđenih. Ponovo unesite šifru.

Kliknite „Permanently delete my account.“ (Trajno obrišite moj nalog).

Kako deaktivirati Instagram profil?

Ukoliko želite samo privremeno da deaktivirate nalog, ali planirate kasnije da ga ponovo koristite, postoji opcija i za to. U tom slučaju, sve slike, video materijali, lajkovi, komentari i pratioci biće privremeno sakriveni.

I za ovu opciju moraćete da se logujete preko browsera, bilo mobilnog bilo preko računara. Ne može se deaktivirati profil preko aplikacije.

Idite na Instagram.com.

Kliknite ikonicu čovečuljka gore-desno, i idite na „Edit Profile“.

Skroz dole-desno kliknite na „Temporarily disable my account“ (privremeno deaktivirajte noj nalog).

Izaberite ponudjenu opciju pored „Why are you disabling your account?“ (zašto želite da deaktivirate nalog), i ponovo unesite šifru.

Kliknite „Temporarily Disable Account“.

Call Now Button