Mili Trans

Izrada malog web sajta u HTML-u za špeditorsku firmu iz Švajcarske – Mili Trans. Sajt je višejezični, rađen je na nemačkom, engleskom i srpskom jeziku.

Mili Trans

Izrada sajta za špeditersku firmu.

Project Type HTML/CSS
Completion Date 2015
Client Mili Trans