Promocija seminara na Facebooku

Radili smo promociju seminara iz oblasti prava, za Nova Consulting. Nismo imali puno vremena, za tri nedelje je trebalo obavestiti potencijalne polaznike i privući ih da se prijave. To smo radili kroz objave na FB stranici, bustovanje (Facebook oglas) prema ciljnoj grupi koju smo odredili, i preko pravljenja i podržavanja eventa na Fejsbuku. Uspeli smo da dovedemo dovoljan broj prijava za seminar, uz veoma malo dodatno plaćanje prema Facebooku za oglas.

Call Now Button