svg
Close

FACEBOOK REFERENCE

FB seminar

PROMOCIJA SEMINARA

Facebook event

Radili smo promociju seminara iz oblasti prava, za Nova Consulting. Nismo imali puno vremena, za tri nedelje je trebalo obavestiti potencijalne polaznike i privući ih da se prijave. To smo radili kroz objave na FB stranici, bustovanje (Facebook oglas) prema ciljnoj grupi koju smo odredili, i preko pravljenja i podržavanja eventa na Fejsbuku. Uspeli smo da dovedemo dovoljan broj prijava za seminar, uz veoma malo dodatno plaćanje prema Facebooku za oglas.

Call Now Button