Još jedna Google izmena SERP-a i kako ona utiče na SEO

Sredinom februara Google je objavio ozbiljnu i veliku promenu u izgledu i sadržaju SERP-a – uklanjanje oglasa na desnoj polovini strane, dodavanje četvrtog plaćenog rezultata na vrhu za, kako je naznačeno, “visoko komercijalne pretrage”, i tri plaćena rezultata na dnu strane.  Ovim će se, dakle, za određene vrste SERP-ova, ukupan broj sponzorisanih rezultata (ads) sa 11 smanjiti na maksimalno sedam.

Promena koja se, uobičajeno, najpre vidi u pretragama na engleskom jeziku a zatim, postepeno, i u drugim širom sveta, otvara pitanja o posledicama. Da li je organski SEO gubitnik i treba li nešto menjati u SEO taktici? Iako je rano za definitivan odgovor i mišljenje, za sada se savetuje praćenje razvoja situacije. Evo kratke analize.

  1. SERP je i dalje sastavljen od deset plavih linija

Iako se čini da će dodavanjem četiri plaćena oglasa broj organskih rezultata biti smanjen, to nije slučaj. Oni su samo blago pomereni nadole. News boksovi, boksovi sa pitanjima i odgovorima, pretraga sa slikama… mogu ponekad da daju devet rezultata, ali ne i aktuelno dodavanje oglasa.

serp

  1. Jedan rezultat manje above the fold povećava vrednost preostalog

Kada se u pretrazi na desktop računaru otvori strana, ono što se vidi bez skrolovanja (“iznad preloma” ili above the fold), su najpre plaćeni oglasi na vrhu. Zatim idu Google poboljšanja za korisnike u boksovima (poslednje uvedeno su rezultati sa Tvitera), i tek, nakon svega, najbolji organski rezultati. Sa četvrtim plaćenim oglasom, organski rezultati se spuštaju stepenik niže, tako da na najčešće korišćenim ekranima rezolucije 1366×768 obično ostaje – samo jedan. Taj jedan je sada bez konkurencije drugih organskih rezultata, veoma cenjen, i njegova pozicija je izvanredna.

  1. SEO nije mrtav, naprotiv…

Iako su organski rezultati u nepovoljnijem položaju, malo je verovatno da korisnik neće skrolovati i da će, umesto toga, kliknuti na neki od plaćenih oglasa. Može se čak pretpostaviti da će novi izgled SERP-a uticati na promenu ponašanja. Uklanjanjem oglasa na desnoj polovini strane, koji su bili uglavnom ignorisani (što je i osnovni razlog da ih Google ukine), sva pažnja se fokusira na levu polovinu i telo SERP-a, što će, očekuje se, povećati broj klikova na plaćene, ali i na organske rezultate.

  1. Mobilna pretraga vlada internetom

Novi SERP je još jedan dokaz da je mobilna pretraga u ekspanziji – uklanjanje oglasa u desnoj polovini izvedeno je zbog što sličnijeg iskustva pretrage na desktop i mobilnim uređajima. Treba imati u vidu i sledeće – istraživanja pokazuju da korisnici mobilnih uređaja imaju više klikova na organske rezultate od druge do sedme pozicije nego korisnici desktop računara, što se proteže na druge, pa i treće strane… Kako mobilna pretraga sve više postaje navika, pretpostavlja se da će se ponašanje preneti na desktop računare, pa će navigacija, skrolovanje i rezultati ispod folda u budućnosti dobiti više pažnje.

  1. SEO za e-prodavnice postaje, ipak, malo teži

Ukoliko postoji gubitnik u SERP promenama koje je uveo Google, onda je to SEO za sajtove e-prodavnica. Organski rezultati će uvođenjem četvrtog plaćenog oglasa biti značajno ispod SERP preloma na ekranima rezolucije 1366×768, desna strana rezervisana za Product Listing Ads (PLAs) se ukida, i SEO pobeda postaje komplikovanija. Dobra SEO optimizacija za Google i prvo mesto u organskim rezultatima, baš zato, dobija na vrednosti. Realno je, naime, očekivati da će cena po kliku (PPC) za plaćene oglase na vrhu strane za najpopularnije termine značajno porasti, čineći poziciju rezervisanom za one koji su spremni da najviše plate. Organski SEO ostaje kao jedina opcija za male i srednje kompanije da se domognu dela kolača, a neće ga zapostaviti ni velike, koje će svakako poželeti da dominiraju i organskim rezultatima.

Za kraj, najvažnije…

  1. Rešenje za SEO pobedu je optimizacija za fraze

Pošto je optimizacija za najpopularnije termine teža nego ikada, izlaz za SEO je optimizacija za fraze (long tail). Fraze su najbolji prijatelj organske pretrage, manje su kompetitivne i nude veću konverziju. Jednostavnom izmenom, ključna fraza daje kao rezultat potpuno drugačiji SERP, sa manje plaćenih oglasa na vrhu strane i većim brojem organskih rezultata iznad folda. (Umesto ključne reči “patike” pokušajte pretragu za frazu “patike na sniženju” ili “Nike patike na sniženju”)

Iako važi posebno za e-prodavnice, savet je univerzalan – neophodno je identifikovati manje konkurentne fraze i raditi na optimizaciji za njih.

Stigao je HTTP/2, šta nam donosi

Uvođenjem nove verzije HTTP protokola – HTTP/2, internet postaje brži. Da vidimo kako i koliko.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP), koji većina poznaje kao deo veb adrese, ili prepoznaje kao “http://”, je protokol za uspostavljanje veze između korisnikovog pretraživača i host prostora na serveru. Definisan je 1991. godine, a aktuelna verzija HTTP/1.1 uvedena je 1999. godine. Bilo je samo pitanje vremena kada će stići apdejt, pošto su promene neophodne. Razvoj tehnologije doveo je do većih zahteva korisnika, sajtovi su postali “teži”, a brzina pretraživanja imperativ.

U februaru 2015. godine Internet Engineering Task Force (IETF) je zvanično odobrio draft verziju HTTP/2 i otpočeo je postupak standardizacije. Serveri se, jedan po jedan, adaptiraju na HTTP/2.

HTTP/2 tehnički, ukratko

HTTP/2 je, dakle, apdejtovana verzija HTTP-a. Počiva na Guglovom SPDY protokolu, koji je razvijen sa ciljem da poboljša brzinu i performanse pretrage. Sajtovi danas imaju sve više slika i podataka. Samo za učitavanje prve strane, na primer, količina podataka koju treba prikupiti često iznosi oko i iznad 1,9 MB.

HTTP/2 obećava da će pristup ubuduće biti brži, čak i bez internet veze velikog protoka, što počiva na sledećim promenama.

Multipleksiranje

Sa HTTP/2 protokolom se istovremeno mogu poslati višestruke poruke, sa samo jednom TCP (Transmission Control Protocol) konekcijom. Ovo smanjuje vreme potrebno da se obrade zahtevi koji su poslati i primljeni, donosi nov kvalitet korisničkog iskustva i ubrzava prijem. Sa danas dominantnom verzijom HTTP-a, u jednom trenutku se obrađuje samo jedan zahtev.

Za učitavanje strane koje danas zahteva nekoliko konekcija, ubuduće će biti potrebna samo jedna konekcija. Ona je čistija i brža, što smanjuje latentnost i donosi veliki napredak.

brzina

Poboljšan “server push” i prioritizacija

Akcija servera da pošalje dodatne informacije i pre zahteva klijenta (takozvani server push), kako bi se uštedelo vreme, sa HTTP/2 postaje još brža. I prioritizacija, odnosno obrada zahteva po važnosti, je efikasnija.

Binarnost

HTTP/2 prenosi podatke u binarnom formatu, “maternjem jeziku” kompjutera. Ovo uklanja korak prevođenja tekstualnih poruka u binarne protokole, što je, takođe, oduzimalo vreme.

Kompresija zaglavlja

HTTP/2 dozvoljava kompresiju zaglavlja (headers), čime se brže obrađuju zahtevi. To je veoma bitno za pretraživanje sa mobilnih uređaja, koje postavlja više izazova za učitavanje strane.

HTTP/2 u upotrebi, i u Srbiji

HTTP/2 još uvek nije standardni protokol, ali vesti o njegovim kvalitetima brzo se šire, a sa njima i broj korisnika. Do sada ga je usvojilo 6,6% svih veb sajtova. Procenat raste na 13,5% ako se uzmu u obzir sajtovi koji se rangiraju u prvih hiljadu. Globalno, 71,14% svih brauzera podržava HTTP/2. Chrome, Firefox i Opera ga podržavaju samo putem kriptovane konekcije (HTTPS).

usvajanje-po-zemljama

Upeh obećava i podatak da nekoliko najvećih sajtova i servera počinje da usvaja HTTP/2, CloudFlare i WordPress ga podržavaju već nekoliko meseci, beta podršku omogućili su Akamai, Google i Twitter, a planiraju je Microsoft i Apple u budućim verzijama.

U Srbiji HTTP/2 podržava 11 domena, po čemu u jugoistočnoj Evropi, pa i šire, zaostajemo samo za Rumunijom i Hrvatskom.

HTTP/2 je, dakle, infrastrukturno poboljšanje veba i biće potrebno izvesno vreme da se iskuse sve njegove prednosti. Sa tačke gledišta korisnika interneta, nema potrebe preduzimati bilo šta. Dovoljno je da se zna da su promene na sajtovima u toku. Pošto je HTTP/2 u osnovi potpuno kompatibilan sa HTTP/1.1, samo će se brzina postepeno povećavati kako serveri i brauzeri budu usvajali HTTP/2. Uživaćemo u bržem učitavanju strana i pretraživanju, procene kažu, za oko 20-30% u odnosu na aktuelno.