Vođenje naloga na društvenim mrežama

Neparno 10 nudi usluge vođenja naloga na društvenim mrežama – Facebook, Twitter, Linkedin, Google Plus, Pinterest.

Maksimizirajte sve aspekte prisustva na društvenim mrežama danas.

Za firme
Za pojedince
Facebook
Da
Da
Twitter
Da
Da
Google Plus
Da
Da
Pinterest
Da
Da
Linkedin
Da
Da
Primeri i nalozi
Usredsređenost na vaš konkretni slučaj
Generalni
Termin održavanja
U dogovoru sa vama
Kada se popuni grupa
Cena
27.500 din za tim
9.000 po osobi

Više o obukama