Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, gotovo sva preduzeća sa 10 i više zaposlenih, koriste internet u svom poslovanju. Procenat ovih preduzeća se približava broju 100. Preciznije, 99,6% preduzeća u Srbiji koristi internet. Isti procenat važi i za Vojvodinu, u Beogradu je to 99,8% a u Centralnoj Srbiji 99,3%.

Kada je reč o preduzećima koja imaju svoj web sajt (opet sa 10 ili više zaposlenih), u celoj Srbiji to je 73,8%. Firme iz Beograda prednjače sa 83,7%, zatim ide Vojvodina sa 73,5% pa Centralna Srbija gde je taj procenat 61,9.

U globalu, ovo je vidno uvećanje u odnosu na 2006. godinu kada je 52,9% firmi u Srbiji imalo svoj web sajt.

internet u firmama u Srbiji

foto: Aris Gionis